- SZYBY

      

RODZAJE PAKIETÓW SZYBOWYCH

     

ZWYKŁA SZYBA ZESPOLONA

         
Okna umieszczone w ścianie lub dachu miały zawsze przede wszystkim zapewnić wystarczającą ilość światła dziennego w pomieszczeniach oraz widok z domu na otaczający teren. I te zadania już od wieków spełniała prawie każda pojedyncza szyba. Jednak współcześnie okna musza spełniać znacznie wyższe wzmagania. Nie tylko mają zapewniać duży dostęp dziennego światła i dobrą widoczność, ale pod względem izolacyjności cieplnej i akustycznej oraz ochrony przeciwwłamaniowej powinny się cechować parametrami zbliżonymi do ściany budynku. Wymogi te są możliwe do spełnienia. Jednakże nie każdemu Klientowi wszystkie dostępne i możliwe funkcje okien, a w szczególności szyb są potrzebne w jednakowym stopniu. Warto zatem zapłacić tylko za te cechy, które są rzeczywiście istotone lub w sposób widoczny poprawiają komfort przebywania w pomieszczeniach lub podwyższają poziom ich zabezpieczenia.

 

Szyba zespolona

 

To trwały, hermetyczny układ dwu lub więcej tafli szkła oddzielonych ramką dystansową, zazwyczaj o grubości 12 lub 16 mm. W przestrzeni międzyszybowej  hermetycznie zamkniętej znajduje się mieszanka gazów np. gaz szlachetny argon lub krypton i powietrze ( odpowiednio 95% i:5 %).
Gwarancję, że gaz zamknięty pomiędzy szybami jest wolny od wilgoci, daje nam wypełnienie ramki dystansowej silnym środkiem pochłaniającym wilgoć (absorbent wilgoci, sito molekularne) w postaci granulatu, którego zadaniem jest osuszanie powietrza w przestrzeni międzyszybowej. Szyby połączone są z ramką dystansową na całej długości obrzeża materiałem uszczelniającym, co zapewnia szczelność układu minimalizując przedostanie się pary wodnej do środka oraz ubytki gazu z wnętrza szyby.


Do budowy szyb zespolonych można stosować różne rodzaje szkła, dobierając w ten sposób najbardziej pożądane parametry okna.

      
Co oznaczają liczby 4/16/4 w szybie zespolonej ?

  
Odpowiedź:

  
4
- grubość pierwszej tafli szkła,

16 - szerokość ramki dystansowej umieszczonej między taflami szkła i zarazem szerokość przestrzeni wypełnionej gazem np. argonem lub ksenonem

4 - grubość drugiej tafli szkła.

Wymiary podawane są w milimetrach.

        


TERMOIZOLACYJNA (CIEPŁOCHRONNA) SZYBA ZESPOLONA

     
Popularnie nazywana szkłem termoizolacyjnym, ma jednostronnie na całej powierzchni napyloną powłokę z  metali szlachetnych w tym srebra, głównego składnika odbijającego promienie cieplne do wewnątrz pomieszczenia i przez to chroniącej przed utrata ciepła i poprawiając znacznie tzw. współczynnik U, którego  wartość odgrywa kluczową rolę w ocenie szyby i okna pod względem termoizolacyjności. Im mniejszą wartość ma współczynnik U tym lepiej. Szkło powlekane musi być zawsze montowane powłoką do wewnątrz szyby zespolonej, żeby zachować swoja trwałość, funkcjonalność i aby uchronić powłokę przd uszkodzeniem. Powłoka odbija do wnętrza pomieszczeń ciepło wypromieniowane z grzejników i żarówek, a także wydzielane przez ludzi, zwierzęta oraz przedmioty. Szybę z taką powłoką umieszcza się w zestawie szybowym od strony pomieszczenia. Jej zalety to zmniejszenie strat ciepła nawet o 90% (w stosunku do zwykłej szyby) oraz ograniczenie zjawiska kondesacji pary wodnej w wyniku podwyższenia temperatury szyby. Szyby zespolone jedno- i dwukomorowe są bardzo ważnym elementem każdego okna i fasady.


Termoizolacyjna, jednokomorowa szyba zespolona

 

Termoizolacyjna, dwukomorowa szyba zespolona

 

BEZPIECZNA SZYBA ZESPOLONA

Chroni ludzi przed poważnymi obrażeniami, jeśli ulegnie rozbiciu. Do jej budowy stosuje się szkło hartowane (rozpada się na drobne kawałki o tępych krawędziach, np. szyby w samochodach z wyjątkiem szyby czołowej), laminowane (dwie tafle szkła z folia pomiędzy nimi), klejone żywicą lub zbrojone siatką z drutu (po rozbiciu szyby te nadal stanowią jeden element). Stopień wytrzymałości tych szyb określają klasy chroniące tylko przed zranieniem oraz bardziej odporne na zniszczenie i stanowiące pewne utrudnienie przy próbie ich sforsowania.

Najpopularniejsze szyby bezpieczne (laminowane) są zbudowane z dwóch tafli szkła i jednej lub dwóch warstw folii PVB. Oznacza się je za pomocą odpowiednich kodów. Np. 4.4.1 to szyba bezpieczna zbudowana z dwóch tafli szkła, każda grubości 4 mm, i jednej warstwy folii, a 44.2 to szyba klasy P2 złożona z dwóch tafli 4-mm i dwóch warstw folii PVB. Szyby bezpieczne warto stosować szczególnie w w przypadku dużych przeszkleń (np. drzwi balkonowe) jak również w świetlikach dachowych i w oknach nieotwieralnych o dużej powierzchni.

 

  

       
Termoizolacyjna szyba zespolona - bezpieczna

            
DŹWIĘKOCHRONNA SZYBA ZESPOLONA

      Jest znacznie grubsza, a zarazem cięższa od standardowej, jest to szyba specjalna. Z założenia przy większej masie tłumienie dźwięków jest lepsze. Szyba taka może być zbudowana ze szkła zwykłego lub laminowanego (dwie tafle lub więcej, połączone folią z tworzywa PVB - poliwinylowo-butarylową). W dużym skrócie można powiedzieć, że w każdym oknie o podwyższonym stopniu redukcji hałasu jedna z szyb powinna być grubsza od drugiej przynajmniej o 50%, bo wtedy lepiej będą tłumione dźwięki o różnej częstotliwości. Zwykle oprócz szyby o standardowej grubości 4 mm stosuje się szybę 6-mm lub 8 mm. Wprawdzie zestaw szyb o grubościach 6 i 10 mm o wiele skuteczniej tłumi hałas, ale jednocześnie wymaga zastosowania solidniejszej ramy i zawiasów, a to powoduje zastosowanie innej ramy i może przyczynić się do wzrostu kosztów (nawet o ponad 15%). W ostatnich latach co raz większą popularnością cieszą się szyby laminowane ze specjalną folią skuteczniej tłumiącą hałas od zewnątrz, nawet o 50%.

Termoizolacyjna szyba zespolona - dzwiękochronna

 

Dwukomorowa termoizolacyjna szyba zespolona - dzwiękochronna